Chính sách phát triển

2015-02-06 16:17:19

Không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp nhằm mang lại giá trị và uy tín cho Công ty.

- Đa dạng hóa các hoạt động Sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác những lợi thế sẵn có của Công ty, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- Đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh.

- Phát triển Công ty ổn định và bền vững.

- Trở thành Công ty đáp ứng các nhu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và hệ thống phân phối tốt nhất Việt Nam.

-Trở thành công ty có cơ cấu, quản trị điều hành chuyên nghiệp được công nhận.

- Tăng cường công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực, phấn đấu trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung và trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu mà nhân viên đánh giá là lý tưởng để làm việc.

0986.80.7979