Máy rửa xe Karcher-Đức

Máy rửa xe karcher K 2 Power Control

Máy rửa xe karcher K 2 Power Control

3.191.500 đ

3.990.000 đ

Máy rửa xe karcher K 2 Premium

Máy rửa xe karcher K 2 Premium

3.681.000 đ

4.090.000 đ

Máy rửa xe karcher K2 Power VPS

Máy rửa xe karcher K2 Power VPS

3.986.000 đ

4.690.000 đ

Máy rửa xe karcher k2-360

Máy rửa xe karcher k2-360

3.121.500 đ

3.790.000 đ

Máy rửa xe karcher K5 Compact

Máy rửa xe karcher K5 Compact

7.461.000 đ

8.290.000 đ

Máy rửa xe Karcher K5 Power Control

Máy rửa xe Karcher K5 Power Control

9.086.000 đ

10.290.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 4/10 Classic KAP

Máy rửa xe Karcher HD 4/10 Classic KAP

10.990.000 đ

11.990.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 5/11P

Máy rửa xe Karcher HD 5/11P

19.900.000 đ

20.990.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 5/12C

Máy rửa xe Karcher HD 5/12C

24.990.000 đ

24.990.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 5/15C Plus

Máy rửa xe Karcher HD 5/15C Plus

27.990.000 đ

27.990.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 5/17C

Máy rửa xe Karcher HD 5/17C

27.900.000 đ

29.900.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 6/15M

Máy rửa xe Karcher HD 6/15M

36.990.000 đ

36.990.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 7/14-4M

Máy rửa xe Karcher HD 7/14-4M

52.990.000 đ

52.990.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 7/16-4M

Máy rửa xe Karcher HD 7/16-4M

51.900.000 đ

53.900.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 10/25-4S

Máy rửa xe Karcher HD 10/25-4S

88.990.000 đ

88.990.000 đ

Máy rửa nước nóng Karcher HDS 6/14C

Máy rửa nước nóng Karcher HDS 6/14C

108.000.000 đ

109.000.000 đ

Máy rửa nước nóng Karcher HDS-E 8/16-4M

Máy rửa nước nóng Karcher HDS-E 8/16-4M

249.000.000 đ

249.000.000 đ

Máy rửa nước nóng Karcher HDS-10/20-4M

Máy rửa nước nóng Karcher HDS-10/20-4M

159.000.000 đ

159.000.000 đ

Máy rửa nước nóng Karcher HDS-12/18-4SX

Máy rửa nước nóng Karcher HDS-12/18-4SX

169.000.000 đ

172.000.000 đ

Máy rửa nước nóng Karcher HDS-13/20-4S

Máy rửa nước nóng Karcher HDS-13/20-4S

196.265.000 đ

205.000.000 đ

0986.80.7979