Máy rửa xe Karcher-Đức

Máy rửa xe karcher K 1

Máy rửa xe karcher K 1

2.180.000 đ

2.480.000 đ

Máy rửa xe karcher K 2 Power Control

Máy rửa xe karcher K 2 Power Control

3.291.500 đ

3.990.000 đ

Máy rửa xe karcher K 2 Full Control Car

Máy rửa xe karcher K 2 Full Control Car

3.861.000 đ

3.990.000 đ

Máy rửa xe karcher K 2 Premium

Máy rửa xe karcher K 2 Premium

3.581.000 đ

4.090.000 đ

Máy rửa xe karcher K2 Power VPS

Máy rửa xe karcher K2 Power VPS

3.886.000 đ

4.690.000 đ

Máy rửa xe karcher k2-360

Máy rửa xe karcher k2-360

3.121.500 đ

3.790.000 đ

Máy rửa xe karcher K 3 Deluxe Premium

Máy rửa xe karcher K 3 Deluxe Premium

4.751.000 đ

6.120.000 đ

Máy rửa xe Karcher K4 Power Control

Máy rửa xe Karcher K4 Power Control

6.706.000 đ

7.890.000 đ

Máy rửa xe karcher K5 EU

Máy rửa xe karcher K5 EU

7.896.000 đ

9.290.000 đ

Máy rửa xe Karcher K5 Power Control

Máy rửa xe Karcher K5 Power Control

8.746.000 đ

10.290.000 đ

Máy rửa xe karcher K5 Compact KM

Máy rửa xe karcher K5 Compact KM

7.461.000 đ

8.290.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 4/10 Classic KAP

Máy rửa xe Karcher HD 4/10 Classic KAP

8.120.000 đ

8.990.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 5/11P

Máy rửa xe Karcher HD 5/11P

18.900.000 đ

19.900.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 5/12C

Máy rửa xe Karcher HD 5/12C

22.900.000 đ

23.900.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 5/15C Plus

Máy rửa xe Karcher HD 5/15C Plus

25.900.000 đ

27.500.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 5/17C

Máy rửa xe Karcher HD 5/17C

27.900.000 đ

29.900.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 6/15M

Máy rửa xe Karcher HD 6/15M

33.900.000 đ

34.900.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 7/14-4M

Máy rửa xe Karcher HD 7/14-4M

48.900.000 đ

49.900.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 7/16-4M

Máy rửa xe Karcher HD 7/16-4M

51.900.000 đ

53.900.000 đ

Máy rửa xe Karcher HD 10/25-4S

Máy rửa xe Karcher HD 10/25-4S

81.900.000 đ

82.900.000 đ

Máy rửa nước nóng Karcher HDS 6/14C

Máy rửa nước nóng Karcher HDS 6/14C

98.900.000 đ

99.900.000 đ

Máy rửa nước nóng Karcher HDS-E 8/16-4M

Máy rửa nước nóng Karcher HDS-E 8/16-4M

209.000.000 đ

210.000.000 đ

Máy rửa nước nóng Karcher HDS-10/20-4M

Máy rửa nước nóng Karcher HDS-10/20-4M

145.000.000 đ

149.000.000 đ

Máy rửa nước nóng Karcher HDS-12/18-4S

Máy rửa nước nóng Karcher HDS-12/18-4S

169.000.000 đ

172.000.000 đ

0986.80.7979