Máy Bơm Tenshi-China

Máy bơm nước Tenshi JLm-130A

Máy bơm nước Tenshi JLm-130A

1.480.000 đ

1.600.000 đ

Máy bơm nước Tenshi JLm-200A

Máy bơm nước Tenshi JLm-200A

1.700.000 đ

1.800.000 đ

Máy bơm nước Tenshi JLm-300A

Máy bơm nước Tenshi JLm-300A

1.850.000 đ

1.950.000 đ

Máy bơm nước Tenshi JLm-400A

Máy bơm nước Tenshi JLm-400A

1.980.000 đ

2.180.000 đ

Máy bơm nước Tenshi JLm-600A

Máy bơm nước Tenshi JLm-600A

2.230.000 đ

2.580.000 đ

Máy bơm nước Tenshi JLm-800A

Máy bơm nước Tenshi JLm-800A

2.680.000 đ

2.890.000 đ

Máy bơm nước Tenshi JLm-1100A

Máy bơm nước Tenshi JLm-1100A

3.530.000 đ

3.830.000 đ

Máy bơm nước Tenshi JLm-1500A

Máy bơm nước Tenshi JLm-1500A

4.330.000 đ

4.850.000 đ

Máy bơm biến tần Tenshi WZB-400I

Máy bơm biến tần Tenshi WZB-400I

3.580.000 đ

3.860.000 đ

Máy bơm biến tần Tenshi WZB-600I

Máy bơm biến tần Tenshi WZB-600I

3.980.000 đ

4.250.000 đ

Máy bơm tăng áp Tenshi SLm 60-130A

Máy bơm tăng áp Tenshi SLm 60-130A

1.550.000 đ

1.780.000 đ

Máy bơm tăng áp Tenshi SLm 60-200A

Máy bơm tăng áp Tenshi SLm 60-200A

1.800.000 đ

2.080.000 đ

Máy bơm tăng áp Tenshi SLm 60-300A

Máy bơm tăng áp Tenshi SLm 60-300A

1.900.000 đ

2.180.000 đ

Máy bơm tăng áp Tenshi SLm 60-400A

Máy bơm tăng áp Tenshi SLm 60-400A

2.000.000 đ

2.280.000 đ

Máy bơm tăng áp Tenshi SLm 70-600A

Máy bơm tăng áp Tenshi SLm 70-600A

2.500.000 đ

2.780.000 đ

Máy bơm tăng áp Tenshi SLm 70-800A

Máy bơm tăng áp Tenshi SLm 70-800A

2.700.000 đ

2.980.000 đ

Máy bơm tăng áp Tenshi SLm 1100A

Máy bơm tăng áp Tenshi SLm 1100A

3.300.000 đ

3.580.000 đ

Máy bơm tăng áp Tenshi SLm 1500A

Máy bơm tăng áp Tenshi SLm 1500A

3.500.000 đ

3.780.000 đ

0986.80.7979