Máy Bơm Sena –Việt Nam

Máy bơm nước Sena SEP-251E

Máy bơm nước Sena SEP-251E

2.050.000 đ

2.190.000 đ

Máy bơm nước tăng áp Sena Sep 131LD

Máy bơm nước tăng áp Sena Sep 131LD

1.500.000 đ

1.680.000 đ

Máy bơm nước tăng áp Sena Sep-150AE

Máy bơm nước tăng áp Sena Sep-150AE

1.700.000 đ

1.850.000 đ

Máy bơm nước tăng áp Sena Sep-251AE

Máy bơm nước tăng áp Sena Sep-251AE

2.300.000 đ

2.450.000 đ

Máy bơm nước Sena K-100

Máy bơm nước Sena K-100

1.800.000 đ

1.980.000 đ

Máy bơm nước Sena Jet 100

Máy bơm nước Sena Jet 100

1.800.000 đ

1.900.000 đ

0986.80.7979