Máy Bơm Hanil-Korea

Máy bơm nước tăng áp Hanil PDW 131B

Máy bơm nước tăng áp Hanil PDW 131B

2.330.000 đ

2.700.000 đ

Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 200A

Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 200A

3.010.000 đ

3.450.000 đ

Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 405A

Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 405A

4.500.000 đ

4.800.000 đ

Máy bơm biến tần Hanil AHIE1S-20401

Máy bơm biến tần Hanil AHIE1S-20401

25.400.000 đ

26.400.000 đ

Máy bơm biến tần Hanil AHIE1S-20601

Máy bơm biến tần Hanil AHIE1S-20601

26.900.000 đ

27.900.000 đ

Máy bơm biến tần Hanil AHIE1S-30401

Máy bơm biến tần Hanil AHIE1S-30401

26.250.000 đ

27.250.000 đ

0986.80.7979