Máy hút bụi Karcher

Máy hút bụi Kacher WD3 V Car

Máy hút bụi Kacher WD3 V Car

3.600.000 đ

4.490.000 đ

Máy hút bụi Kacher WD3 S-V 17-4-20

Máy hút bụi Kacher WD3 S-V 17-4-20

3.591.000 đ

3.990.000 đ

Máy hút bụi Kacher WD4 S

Máy hút bụi Kacher WD4 S

4.021.000 đ

4.690.000 đ

Máy hút bụi lọc nước Karcher DS6

Máy hút bụi lọc nước Karcher DS6

9.650.000 đ

9.890.000 đ

Máy hút bụi có túi Karcher VC 2

Máy hút bụi có túi Karcher VC 2

3.231.000 đ

3.590.000 đ

Máy hút bụi cầm tay Karcher VC 4S

Máy hút bụi cầm tay Karcher VC 4S

7.190.000 đ

7.450.000 đ

Máy hút bụi cầm tay Karcher VCH 2

Máy hút bụi cầm tay Karcher VCH 2

990.000 đ

1.080.000 đ

Máy hút bụi khô Karcher T 8/1 Classic

Máy hút bụi khô Karcher T 8/1 Classic

3.990.000 đ

4.150.000 đ

Máy hút bụi khô Karcher T 10/1-Adv

Máy hút bụi khô Karcher T 10/1-Adv

7.590.000 đ

7.790.000 đ

Máy hút bụi khô Karcher T 12/1

Máy hút bụi khô Karcher T 12/1

10.990.000 đ

11.950.000 đ

Máy hút bụi khô Karcher BV 5/1

Máy hút bụi khô Karcher BV 5/1

37.990.000 đ

38.500.000 đ

Máy hút bụi đa năng Karcher NT 27/1

Máy hút bụi đa năng Karcher NT 27/1

6.990.000 đ

7.200.000 đ

Máy hút bụi đa năng Karcher NT 48/1

Máy hút bụi đa năng Karcher NT 48/1

9.390.000 đ

9.450.000 đ

Máy hút bụi đa năng Karcher NT 70/2 Me

Máy hút bụi đa năng Karcher NT 70/2 Me

23.550.000 đ

24.500.000 đ

Máy hút bụi đa năng Karcher NT 70/2

Máy hút bụi đa năng Karcher NT 70/2

20.590.000 đ

21.500.000 đ

0986.80.7979